Persondatapolitik

 

Dine personoplysninger

Fogt Studie- & Grupperejser respekterer privatlivets fred for vores kunder ved køb af rejser, besøg på vores hjemmeside og abonnement på vores nyhedsbrev.  Nedenfor er beskrevet hvilke oplysninger/data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, hvad vi anvender dem til, hvorfor vi eventuelt videregiver data og hvordan vi gemmer og sikrer dine data, og din ret til indsigt i dine data. Fogt Studie- & Grupperejser udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med Persondataloven (PDL) og de nye EU-regler for behandling af personoplysninger GDPR.

Skulle du have spørgsmål er du velkommen til henvende dig til vores persondataansvarlige.

 

Kontaktoplysninger på persondataansvarlig:

Jens Frode Fogt

Tlf. +45 42 50 42 00

E-mail: fogt@fogtrejser.dk

 

Dataansvarlig

Fogt Studie- & Grupperejser

Vingevej 2

DK 4760 Vordingborg

Tlf. +45 69 14 13 00

CVR 16212385

 

Indsamling og håndtering af persondata

Vi indsamler kun data som afgives af dig i forbindelse med køb af rejse eller abonnement på nyhedsbrev.

 

Køb af rejse

Ved køb af rejse skal oplyses fulde navn, telefonnummer, e-mail adresse, adresse og faktureringsadresse. Ved flyrejser og overnatning på skib skal endvidere oplyses fødselsdato og pasnummer. I kombination med disse oplysninger registreres rejsemål og andre destinationsoplysninger.

Endvidere registreres andre oplysninger som du vælger at oplyse, f.eks. oplysninger om allergi, handicap e.l.

Oplysningerne anvendes til fakturering af rejsen til dig samt administration af din rejse ved booking af hotel, fly og/eller skib og køb af eventuelle tillægsydelser. Endvidere anvendes oplysningerne til kommunikation med dig med informationer om rejsens afvikling. Kommunikationen med dig vil foregå via e-mail, og kun i særlige tilfælde pr. brev. 

Der vil blive videregivet personoplysninger til flyselskab, rederi, hoteller og andre leverandører, som er nødvendige for at udstede billetter, rejsedokumenter m.v., alene for at sikre rejsens afvikling i overensstemmelse med rejsens program. Videregivelse af oplysninger varierer derfor efter ydelsen.

Vi samarbejder med Gouda Rejseforsikring, og ved tegning af afbestillingsforsikring og rejseforsikring videregives personoplysninger til brug for tegning af ønskede forsikring.

 

Abonnement på nyhedsbrev

Vi udsender med jævne mellemrum nyhedsbreve til vores kunder og abonnenter.

Hvis du vælger at abonnere på nyhedsbrev indsamles navn og e-mail adresse for at kunne udsende nyhedsbrevet.

Nyhedsbrev udsendes via servicen Mailchimp, og du kan når som helst fravælge at modtage fremtidige nyhedsbreve.

 

Videregivelse af oplysninger

Vi videregiver eller sælger ikke oplysninger til trediepart.

 

Tidsfrister for sletning/opbevaring (lagringsfrister)

Mailadresser for nyhedsbreve opbevares og anvendes så længe kunden ønsker det.

Oplysninger vedrørende fakturering og køb opbevares i 5 år af hensyn til bogføringsloven.

Øvrige rejseoplysninger opbevares i 3 år.

Rejseoplysninger som anvendes for at varetage vores juridiske ansvar kan opbevares i op til 10 år.

 

Informationssikkerhed

Vi evaluerer løbende vores it-systemer for eventuelle risici for at forhindre uautoriseret adgang, ændring eller offentliggørelse eller ødelæggelse af oplysninger.

Oplysninger opbevares kun på egne pc’ere og servere.

Afgivelse af oplysninger via vores hjemmeside www.fogtrejser.dk afgives via sikker ”https”-forbindelse.

Der er internt implementeret tekniske foranstaltninger for at sikre og opbevare dataene på vores systemer ligesom alt personale er vejledt i sikker behandling af persondata.

 

Dine rettigheder efter persondataforordningen

I forbindelse med behandling af dine personoplysninger har du ret til modtage oplysninger om hvorledes vi behandler dine personoplysninger. Du har endvidere ret til at få indsigt i, slettet, berigtiget, og gøre indsigelse mod anvendelsen af dine personoplysninger, f.eks. til udsendelse af nyhedsbreve, samt tilbagekalde eventuelt samtykke.

Persondatabehandling for at kunne opfylde vores forpligtelse og aftale overfor dig samt for at overholde vores juridiske ansvar kræver ikke samtykke.

Behandling af sag vedrørende dine rettigheder behandles af vores persondataansvarlige.

Du har ret til at klage til Datatilsynet. Læs mere herom på https://www.datatilsynet.dk/

 

Ændringer i vores politik

Vores persondatapolitik kan ændres fra tid til anden. Eventuelle ændringer angives på denne side, og hvis der sker væsentlige ændringer vil vi gøre opmærksom på dem via e-mail.